Privacybeleid

De principes van bescherming en respect voor uw persoonlijke gegevens op Laverteshop.fr :

 

Laverteshop.fr is een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en daarom onderworpen is aan de bepalingen van het wettelijk kader van de RGPD in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. In deze context verplichten wij ons om

 • Geen persoonsgegevens doorgeven waarvan is vastgesteld dat de ontvanger een ontoereikend beschermings- en beveiligingsniveau heeft
 • Onze klanten informeren over eventuele onderaannemers of partners die persoonsgegevens verwerken
 • Strenge beveiligings- en beschermingsregels implementeren om een hoog beveiligingsniveau voor persoonlijke gegevens te bieden
 • Onze klanten zo snel mogelijk waarschuwen in geval van een datalek of beveiligingsrisico.
 • Als gebruiker van de diensten van het bedrijf Laverteshop.fr kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen vanaf je klantenaccount.
 • Als u uw klantenaccount wilt verwijderen, kunt u dit ook doen (let op: deze actie is onomkeerbaar, want u verliest toegang tot uw bestelgeschiedenis, loyaliteitspunten en promotiecodes, maar het is wel mogelijk om een nieuwe klantenaccount aan te maken) via je klantenaccount.
 • U kunt uw persoonlijke gegevens exporteren vanaf je klantenaccount.
 • Voor elk ander verzoek om toegang tot, verkrijging, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met [email protected]

Inleiding 

Deze pagina beschrijft de principes waarmee c verzamelt verschillende soorten gegevens over zijn klanten. Op deze pagina vindt u details over de verplichtingen met betrekking tot het beveiligings- en gegevensbeschermingsbeleid van Laverteshop.fr om uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Definities

Om verkeerde interpretaties te voorkomen, volgen hier enkele punten om je te helpen de gebruikte termen te begrijpen:

 • Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als "een identificeerbare natuurlijke persoon" als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 • Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés (verzamelen, vastleggen, verzenden, opslaan, bewaren, opvragen, raadplegen, gebruiken, onderling koppelen, segmenteren, enz.)

Hoe verzamelen we informatie over jou?

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en contactgegevens) is meestal gebaseerd op uw klantrelatie met ons. Ze kunnen ook voortkomen uit elke andere relevante relatie met ons. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u handelingen uitvoert op onze diensten: door u te registreren als gebruiker van onze site, door gebruik te maken van de diensten van Laverteshop.fr of door ons andere informatie te verstrekken.

Wanneer u de Laverteshop.fr of wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld door te bellen, uw klantenaccount aan te maken of een e-mail te sturen, worden de identificatiegegevens opgeslagen in onze systemen voor het gebruik van de diensten.

Wanneer u de Laverteshop.fr of wanneer u pagina's laadt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens achter, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis. De werking van de services is gebaseerd op het gebruik van cookies.

We kunnen uw gesprekken met de klantenservice opnemen, zodat we indien nodig het werkelijke gesprek kunnen verifiëren.

We verzamelen ook gegevens van potentiële klanten wanneer zij deelnemen aan wedstrijden, prijstrekkingen of klantenevenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Deze gegevens omvatten uw achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over en toestemming voor direct marketing, contactinformatie van het bedrijf, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, classificatiegegevens van klanten, bestelling, levering, overeenkomst en facturering Wij slaan op wat met u in verband kan worden gebracht.

Gegevens die worden gecreëerd en verzameld tijdens de communicatie omvatten informatie over de communicerende partijen, het tijdstip van de verbinding, routeringsinformatie, protocol voor gegevensoverdracht, verbindingsformaat en locatie-informatie.

Tijdens het surfen op internet worden "meetgegevens" verzameld met behulp van cookies. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een individu.

De klantgegevens die we verzamelen, helpen ons om uw winkelervaring op de website te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Laverteshop.fr. We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten, diensten en promotionele aanbiedingen, onze administratie bij te houden en bij te werken en dus uw accounts bij ons, u te voorzien van content zoals verlanglijstjes en klantbeoordelingen en producten en diensten aan te bevelen die interessant voor u kunnen zijn. We gebruiken deze informatie ook om onze winkels en websites te verbeteren, om fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen en om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Lijst van de soorten informatie die we verzamelen :

Informatie die u ons stuurt

We verzamelen en registreren alle informatie die u ons via onze website of op een andere manier toestuurt. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, hoewel dit uw gebruik van onze diensten kan beperken. Wij gebruiken de informatie die u ons geeft, met name om te reageren op uw verzoeken, om uw toekomstige aankopen te personaliseren, om onze diensten te verbeteren en om met u te communiceren.

Automatisch verzamelde informatie :

Telkens wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen en registreren we bepaalde soorten informatie. Net als veel andere websites gebruiken we "cookies" en verkrijgen we bepaalde soorten informatie wanneer uw browser de website van Laverteshop.fr of op advertenties en andere inhoud die wordt weergegeven op andere websites door Laverteshop.fr of namens haar.

E-mail informatie :

Om de bruikbaarheid en het belang van onze e-mails te optimaliseren, ontvangen wij, als uw computer dit toelaat, regelmatig bevestiging van e-mails die zijn verzonden door Laverteshop.fr die u hebt geopend. Als u geen e-mail van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Hoe beheren we uw informatie?

Houd er rekening mee dat Laverteshop.fren andere bedrijven van de Groep en hun onderaannemers handelen onder een geheimhoudingsplicht bij het verwerken van gegevens die op u betrekking hebben.

We bewaren de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zorgen ervoor dat ze alleen worden gebruikt voor vooraf gedefinieerde doeleinden.

Uw gegevens worden verwerkt om de overeengekomen communicatie en andere diensten te produceren en te leveren, de diensten te ontwikkelen, te factureren, u een zo goed en volledig mogelijke dienstverlening te bieden en u te informeren over onze diensten.

We gebruiken uw gegevens ook om met klanten te communiceren, zoals het versturen van informatie over onze diensten en voor direct marketingdoeleinden.

We gebruiken ook gegevens voor klantprofilering op basis van facturering, gebruikshoeveelheden, duur van de klantrelatie en externe classificaties. We gebruiken zowel beknopte gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te creëren.

We verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor direct-marketingdoeleinden.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de klantgegevens actueel en correct zijn.

Waar mogelijk verwijderen we verouderde en onnodige gegevens.

We beschermen alle gegevens die op u betrekking hebben door middel van taakgebaseerde persoonlijke toegangsrechten en voorkomen dat derden toegang krijgen tot de gegevens.

Waar sturen we uw gegevens naartoe?

We zullen uw gegevens alleen doorgeven aan de autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zoals aangegeven in de bestandsbeschrijving.

Wanneer we gebruik maken van onderaannemers, tekenen we een beveiligingsovereenkomst met hen die ook het gebruik van uw gegevens dekt. Wij zijn ook verantwoordelijk voor dit type verwerking namens u.

De gegevensbeschermingsprincipes van Laverteshop.fr :

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is het beschrijven van de principes en praktijken die we in acht nemen bij Laverteshop.fr om de bescherming van de privacy, de vertrouwelijkheid van de communicatie en de wettelijke bescherming van onze klanten te waarborgen.

Laverteshop.fr werkt dit beleid regelmatig bij als de activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Daarom raden wij u aan om regelmatig de meest recente verklaring te raadplegen.

De basiswaarden die belangrijk zijn voor Laverteshop.fr de vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie en de bescherming van de privacy van klanten in alle bedrijfsactiviteiten. Bij de verwerking van de persoonlijke gegevens van onze klanten houden we ons aan de Franse wetgeving, de bevelen en instructies van de autoriteiten en goede praktijken op het gebied van gegevensverwerking.

Laverteshop.fr implementeert een hoog niveau van gegevensbescherming. Persoons-, identificatie- en locatiegegevens worden alleen verzameld voor specifieke, vooraf gedefinieerde en rechtmatige doeleinden en worden niet verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Wij beschermen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tijdens de overdracht door gebruik te maken van SSL-software (Secure Sockets Layer), waarmee de informatie die u invoert wordt gecodeerd voordat deze naar ons wordt verzonden.

We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke gegevens van klanten. Onze beveiligingsprocedures kunnen vereisen dat we u om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw persoonlijke gegevens aan u kunnen vrijgeven.

We trainen ons personeel voortdurend over de principes van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens met de juiste middelen.

Algemene principes van klantgegevensbeheer :

De verwerking van persoonsgegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn met het oog op Laverteshop.fr. Laverteshop.fr heeft het doel van het verzamelen, verwerken en indienen van persoonlijke gegevens gedefinieerd in het volgende gedeelte.

Laverteshop.fr verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor haar activiteiten, zoals gedefinieerd in het gebruiksdoel dat is aangegeven in de bestandsbeschrijving voor het klantenregister. Wij streven ernaar geen onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens te verwerken.

De verwerking van klantgegevens is over het algemeen gebaseerd op een relevante relatie, informatie ontvangen bij het gebruiken of registreren voor een dienst of uw toestemming. We kunnen uw gegevens ook om andere redenen verwerken, bijvoorbeeld op uw verzoek of indien wettelijk vereist. Uw gegevens kunnen worden verwerkt binnen Laverteshop.fr. We moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken.

We leggen uw gesprekken met onze klantenservice vast om een zakelijke transactie te verifiëren, om te reageren op uw verzoeken en om de kwaliteit van de service te bewaken en te ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat als Laverteshop.frU hebt het recht om te controleren welke gegevens over u zijn opgeslagen in onze informatiesystemen, of dat er geen gegevens over u in ons bestand staan. U kunt ook het gebruik van uw gegevens weigeren in overeenstemming met de relevante wetgeving. Inzage kan eenmaal per jaar kosteloos plaatsvinden. Het verzoek om inzage in de gegevens moet worden gedaan met een ondertekend document tussen Laverteshop.fr en jij.

Verzamelen, opslaan, opvragen en verwerken van persoonsgegevens :

Register van gegevens die rechtstreeks zijn verzameld via de diensten van Laverteshop.fr:

Contactformulier

 • Verzamelde gegevens : e-mail en bericht
 • Doel: Beheer van klantrelaties
 • Bewaren van gegevens : Databaseregistratie
 • Houdbaarheid : 5 jaar
 • Toegang tot gegevens : Klantenservice bij Laverteshop.fr
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Een klantaccount aanmaken

 • Verzamelde gegevens : achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over en toestemming voor direct marketing, bedrijfscontactinformatie, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, classificatiegegevens van klanten, informatie over bestellingen, leveringen, overeenkomsten en facturering. We slaan op wat met u in verband kan worden gebracht.
 • Doel: Bestelling / Ordertracering / Adres / Retouren / Kredietnota's / Loyaliteitsbeheer
 • Bewaren van gegevens : Databaseregistratie
 • Houdbaarheid : Klant levensduur / Klanten die 2 jaar inactief zijn geweest worden verwijderd
 • Toegang tot gegevens : Logistiek (gedeeltelijk, alleen gegevens met betrekking tot de verwerking en verzending van uw bestelling) / Afdeling Marketing / Afdeling Klantenservice
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Automatische registratie voor onze nieuwsbrief

 • Verzamelde gegevens : e-mail
 • Doel: e-mailmarketing
 • Bewaren van gegevens : in database
 • Houdbaarheid : Klant levensduur / Klanten die 2 jaar inactief zijn geweest worden verwijderd
 • Toegang tot gegevens : de marketingafdeling van Laverteshop.fr
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Door je bestelling te plaatsen en daarmee onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, geef je automatisch toestemming om onze e-mails te ontvangen als onderdeel van onze marketingactiviteiten, zolang deze in het algemeen belang zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt zich natuurlijk op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink onderaan de e-mail of door contact op te nemen met onze klantenservice.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Register van gegevens die via de diensten van Laverteshop.fr:

Mailgun

Nosto

Facebook

 • Prestatie-informatie: https://www.facebook.com/
 • Locatie aanbieder : Verenigde Staten
 • Doel: Log in op je klantenaccount op de site via je Facebook-account
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Ja
 • RGPD-handvest van de dienstverlener : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics

Google-adwords

De Post

 • Prestatie-informatie: http://www.laposte.fr
 • Locatie aanbieder : Farnce
 • Doel: Levering van je bestellingen in Frankrijk en Europa
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? Geen

Gegevens verzenden en delen :

Laverteshop.fr mogen uw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We verstrekken informatie op verzoek aan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie en veiligheidsautoriteiten, evenals aan andere autoriteiten om de redenen die in de wetgeving zijn gespecificeerd.

Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en het is niet aan ons om deze informatie te verkopen. We delen deze informatie alleen in de gevallen hierboven beschreven en voor de doeleinden beschreven in dit vertrouwelijkheidsbeleid met Laverteshop.fr die onder deze geheimhoudingsverklaring vallen of regels toepassen die minstens even beschermend zijn als de regels die in deze geheimhoudingsverklaring worden beschreven.

Daarnaast kunnen we uw gegevens doorgeven aan gegevensverwerkers, in welk geval we ervoor zullen zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens gehandhaafd blijft en we in dit geval ook verantwoordelijk zullen zijn voor het gegevensbeheer. Als we uw gegevens buiten de EU-regio verwerken, beschermen we uw gegevens door ervoor te zorgen dat de verwerker de juiste verwerking van de gegevens garandeert.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens in verband met elektronische communicatie :

Laverteshop.fr behandelt alle gegevens en berichten die ontstaan tijdens de communicatie als vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen gebruik maken van berichten of andere vertrouwelijke informatie. Wanneer communicatie plaatsvindt via een netwerk, laat dit altijd een spoor achter. Deze netwerksporen worden identificatiegegevens genoemd als ze aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Netwerksporen worden bijvoorbeeld gecreëerd bij het voeren van telefoongesprekken, het verzenden van e-mails en sms-berichten en het surfen op internet, en kunnen informatie bevatten over de correspondenten, de verbindingsroute of routering, het gebruikte protocol voor gegevensoverdracht, de gebeurtenis en de gebruikte terminals of hun locatie.

Laverteshop.fr communicatie-identificatie- en locatiegegevens beheert in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten behoeve van, bijvoorbeeld, de implementatie en het gebruik van diensten, facturering en technische ontwikkeling en onze marketingactiviteiten. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het factureren van andere serviceproviders, voor zover noodzakelijk.

Laverteshop.fr kan ook identificatiegegevens beheren in geval van misbruik, inbreuken op de gegevensbeveiliging en storingsherstel.

In alle bovenstaande situaties verwerken we alleen identificatie- en locatiegegevens voor zover dat nodig is om een bepaalde specifieke taak uit te voeren.

Gebruik van locatiegegevens :

Een echte locatiemethode waarbij een andere persoon de verblijfplaats van een andere persoon kan traceren, vereist de toestemming van de te lokaliseren persoon. Klanten mogen helemaal niet gelokaliseerd worden als ze geolokalisatiediensten weigeren.

Als we locatiegegevens doorgeven aan locatieserviceproviders, zorgen we er op gepaste wijze voor dat de te lokaliseren persoon hiervoor toestemming geeft.

Personen die gemachtigd zijn om identificatie- en locatiegegevens te beheren :

Alleen specifieke mensen bij Laverteshop.fr wiens werk toegang tot identificatie- en locatiegegevens vereist, mogen deze gegevens verwerken.

In de praktijk wordt machtiging alleen verleend aan personen die taken uitvoeren met betrekking tot facturering, onderhoud of ontwikkeling van communicatienetwerken of -diensten, preventie van en onderzoek naar misbruik, klantenservice en marketing. Personen die gemachtigd zijn om gegevens te verwerken, mogen dit alleen doen voor zover dit nodig is om hun individuele taken uit te voeren.

Duur van de verwerking van identificatie- en locatiegegevens en opslag van gegevens :

We verwerken identificatie- en locatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, onderzoek naar misbruik of gegevensbeveiliging. De verwerking vindt echter alleen plaats voor zover vereist door de acties en zonder de vertrouwelijkheid van een bericht en de bescherming van de privacy onnodig in gevaar te brengen.

We bewaren de vereiste factuurgegevens ten minste één jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en ten hoogste drie jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. In alle andere gevallen worden gegevens bewaard voor zover toegestaan en vereist door de relevante wetgeving.

Het bijhouden van bezoeken aan onze online winkel:

We verzamelen ook gegevens over bezoeken aan websites. Deze gegevens omvatten het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, het tijdstip waarop de pagina werd geladen en het browsertype.

Het IP-adres is een identificatie die nodig is voor de werking van het internet en die wordt gebruikt om berichten die via het internet worden verzonden naar de juiste locaties te leiden. In het algemeen is het IP-adres niet gekoppeld aan de persoon die de computer gebruikt, maar het kan wel gekoppeld zijn aan de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan op verzoek van de autoriteiten tot stand worden gebracht.

Beheer van cookies :

Als klant van Laverteshop.fr Je kunt onze site anoniem bezoeken. Net als de meeste websites maken we echter gebruik van cookietechnologie. Wanneer u onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser dat de identiteit niet aangeeft. Cookies helpen Laverteshop.fr om te bepalen welke delen van haar websites het populairst zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze blijven. De gegevens worden gebruikt om diensten te implementeren en te ontwikkelen en om gericht te adverteren op de websites.

U kunt voorkomen dat de cookie wordt opgeslagen door uw browserinstellingen aan te passen. In sommige gevallen kan preventie de navigatie op de pagina's of website vertragen of onmogelijk maken.

Gegevensbeveiliging :

We garanderen de beveiliging van de gegevens op onze services door methoden te gebruiken die in verhouding staan tot de ernst en geavanceerdheid van de bedreigingen en tot de kosten.

Laverteshop.fr ervoor zorgt dat er acties worden uitgevoerd om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen of om verstoringen die de gegevensbeveiliging beïnvloeden, te elimineren. Daarnaast stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van berichten of de bescherming van de privacy niet onnodig in gevaar wordt gebracht bij het uitvoeren van de bovengenoemde acties.

We verstrekken informatie over de gegevensbeveiligingsacties van onze services en andere gegevensbeveiligingskwesties via geschikte kanalen, zoals onze website of nieuwsbrieven voor klanten.

Om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en verstoringen van de gegevensbeveiliging te elimineren, kunnen we onder andere de ontvangst van elektronische berichten verhinderen, virussen en andere kwaadaardige software uit berichten verwijderen en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen binnen de toegestane en vereiste limieten die in de relevante wetgeving zijn gespecificeerd. We gebruiken fysieke, administratieve en technische beschermingsmaatregelen om berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden geheim te houden. Deze maatregelen verminderen het risico dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven en voorkomen misbruik of andere ongeoorloofde toegang. Sommige van onze diensten maken ook gebruik van gestandaardiseerde coderingsmethoden.

Houd er rekening mee dat als gebruiker van de Laverteshop.fr U moet ook de meest geschikte methoden gebruiken om uw eigen gegevensbeveiliging te garanderen. We raden u aan om onze diensten en uw terminals met zorg op te slaan en te gebruiken en het gebruik ervan te controleren, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken, en om voldoende antivirus- en firewalldiensten te gebruiken en deze en het besturingssysteem up-to-date te houden.

Klantencommunicatie en direct marketing:

Laverteshop.fr stuurt klantenberichten over zijn producten en diensten naar zijn klanten.

Laverteshop.fr stuurt ook direct marketingberichten (notie van gerechtvaardigd belang) in elektronisch formaat naar alle klanten die op de website zijn geregistreerd. U hebt het recht om Laverteshop.fr om direct marketingberichten te sturen. U kunt zich afmelden voor marketing door de instructies in het direct-marketingbericht (afmeldlink) te volgen, via uw klantenaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.

20% Beschikbaar

Meld je aan om je exclusieve korting te ontvangen en blijf op de hoogte van onze nieuwste producten en aanbiedingen!

Wij versturen geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Voorkeurstaal :