Integritetspolicy

Principerna för skydd och respekt för dina personuppgifter på Laverteshop.fr :

 

Laverteshop.fr är ett företag som behandlar personuppgifter och därför omfattas av bestämmelserna i RGPD-regelverket i sin egenskap av personuppgiftsansvarig. I detta sammanhang åtar vi oss att

 • Inte överföra personuppgifter om mottagaren identifieras som att ha en otillräcklig skydds- och säkerhetsnivå
 • Informera våra kunder om eventuella underleverantörer eller partner som kan behandla personuppgifter
 • införa stränga säkerhets- och skyddsregler för att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå för personuppgifter
 • Meddela våra kunder så snabbt som möjligt i händelse av ett dataintrång eller en säkerhetsrisk.
 • Som användare av företagets tjänster Laverteshop.fr Du kan ändra dina personuppgifter från ditt kundkonto.
 • Om du vill radera ditt kundkonto kan du också göra det (observera att denna åtgärd är oåterkallelig, eftersom du förlorar åtkomst till din orderhistorik, lojalitetspoäng och kampanjkoder, men det kommer att vara möjligt att skapa ett nytt kundkonto) från ditt kundkonto.
 • Du kan exportera dina personuppgifter från ditt kundkonto.
 • För alla andra förfrågningar om tillgång till, erhållande, rättelse eller radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta [email protected]

Inledning 

På denna sida beskrivs de principer enligt vilka c samlar in olika typer av uppgifter om sina kunder. Denna sida innehåller information om de åtaganden som rör säkerhet och dataskyddspolicy för Laverteshop.fr för att respektera din integritet så mycket som möjligt.

Definitioner

För att undvika missförstånd följer här några punkter som hjälper dig att förstå de termer som används:

 • Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person anses vara "en identifierbar fysisk person" om den kan identifieras, direkt eller indirekt.
 • Behandling: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av uppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte (insamling, registrering, överföring, lagring, bevarande, hämtning, läsning, användning, sammankoppling, segmentering m.m.).

Hur samlar vi in information om dig?

Insamlingen av dina personuppgifter (t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter) baseras oftast på din kundrelation med oss. Det kan också uppstå från någon annan relevant relation med oss. Vi samlar till exempel in uppgifter när du utför åtgärder på våra tjänster: genom att registrera dig som användare på vår webbplats, genom att använda tjänsterna från Laverteshop.fr eller genom att förse oss med annan information.

När du använder Laverteshop.fr eller när du kommunicerar med oss, till exempel genom att ringa, skapa ditt kundkonto eller skicka ett e-postmeddelande, lagras identifieringsuppgifterna i våra system för användning av tjänsterna.

När du besöker Laverteshop.fr eller när du laddar sidor lämnar du olika typer av anonyma surfuppgifter till oss, t.ex. din IP-adress och surfhistorik. För att tjänsterna ska fungera krävs att cookies används.

Vi kan spela in dina samtal med kundtjänst så att vi vid behov kan verifiera den faktiska diskussionen.

Vi samlar också in uppgifter från potentiella kunder när de deltar i tävlingar, utlottningar eller kundevenemang.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Dessa uppgifter inkluderar ditt efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, information om direktmarknadsföring och samtycke, företagets kontaktinformation, företagsnamn, information som du tillhandahåller, kundklassificeringsinformation, beställning, leverans, avtal och fakturering Vi lagrar det som kan kopplas till dig.

Data som skapas och samlas in under kommunikation inkluderar information om de kommunicerande parterna, tidpunkt för anslutning, routinginformation, dataöverföringsprotokoll, anslutningsformat och platsinformation.

När du surfar på Internet samlas "mätdata" in med hjälp av cookies. Dessa data kan inte kopplas till en enskild person.

Den kundinformation vi samlar in hjälper oss att anpassa och kontinuerligt förbättra din shoppingupplevelse på Laverteshop.fr. Vi använder denna information för att behandla beställningar, leverera produkter och tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om dina beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden, underhålla och uppdatera våra register och därmed dina konton hos oss, förse dig med innehåll som önskelistor och kundrecensioner och rekommendera produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi använder också denna information för att förbättra våra butiker och webbplatser, för att förhindra eller upptäcka bedrägerier eller missbruk av vår webbplats och för att göra det möjligt för tredje part att tillhandahålla tekniska, logistiska eller andra funktioner på våra vägnar.

Lista över de typer av information som vi samlar in :

Information som du skickar till oss

Vi samlar in och registrerar all information som du skickar till oss via vår webbplats eller på annat sätt. Du kan välja att inte förse oss med viss information, även om detta kan begränsa din användning av våra tjänster. Vi använder den information du ger oss, särskilt för att svara på dina förfrågningar, anpassa dina framtida inköp, förbättra våra tjänster och för att kommunicera med dig.

Information som samlas in automatiskt:

Varje gång du kontaktar oss tar vi emot och registrerar vissa typer av information. Liksom många andra webbplatser använder vi "cookies" och inhämtar vissa typer av information när din webbläsare besöker webbplatsen för Laverteshop.fr eller till annonser och annat innehåll som visas på andra webbplatser av Laverteshop.fr eller på dess vägnar.

E-postinformation :

För att optimera användbarheten och intresset för våra e-postmeddelanden får vi, om din dator tillåter det, ofta bekräftelse på e-postmeddelanden som skickats av Laverteshop.fr som du har öppnat. Om du inte vill ta emot e-post från oss är det bara att kontakta oss.

Hur hanterar vi din information?

Vänligen observera att Laverteshop.froch andra koncernföretag och deras underleverantörer har tystnadsplikt när de behandlar uppgifter som rör dig.

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och ser till att de endast används för fördefinierade ändamål.

Dina uppgifter behandlas i syfte att producera och leverera avtalade kommunikations- och andra tjänster, utveckla tjänsterna, fakturera, ge dig bästa möjliga och mest heltäckande service samt informera dig om våra tjänster.

Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med kunder, t.ex. för att skicka information om våra tjänster och för direktmarknadsföring.

Vi använder också uppgifter för kundprofilering med hjälp av fakturering, användningsmängder, kundrelationens längd och externa klassificeringar. Vi använder både sammanfattande användningsdata och personspecifika data för att skapa målgrupper för marknadsföring.

Vi behandlar uppgifter om våra potentiella kunder för direktmarknadsföring.

Vi strävar efter att säkerställa att kunddata är aktuella och korrekta.

Vi raderar föråldrade och onödiga uppgifter när det är möjligt.

Vi skyddar alla uppgifter som rör dig med hjälp av uppgiftsbaserade personliga åtkomsträttigheter och förhindrar att tredje part får åtkomst till uppgifterna.

Vart skickar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast att lämna ut dina uppgifter i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning och som anges i filbeskrivningen till myndigheter och andra telekommunikationsföretag.

När vi använder underleverantörer tecknar vi ett säkerhetsavtal med dem som också omfattar användningen av dina uppgifter. Vi ansvarar även för denna typ av hantering för din räkning.

Principerna för dataskydd Laverteshop.fr :

Syftet med denna dataskyddspolicy är att beskriva de principer och metoder som vi tillämpar på Laverteshop.fr för att säkerställa integritetsskydd, konfidentiell kommunikation och rättsligt skydd för våra kunder.

Laverteshop.fr uppdaterar regelbundet denna policy när verksamheten eller tjänsterna förändras eller utvecklas. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att regelbundet läsa det senaste uttalandet.

De grundläggande värden som är viktiga för Laverteshop.fr inkluderar sekretess för kunduppgifter och kommunikation samt skydd av kundernas integritet i all företagsverksamhet. När vi hanterar våra kunders personuppgifter följer vi fransk lagstiftning, myndigheternas order och instruktioner samt god databehandlingssed.

Laverteshop.fr tillämpar en hög nivå av dataskydd. Person-, identifierings- och lokaliseringsuppgifter samlas endast in för specifika, fördefinierade och lagliga ändamål och behandlas inte på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Vi skyddar säkerheten för dina personuppgifter under överföringen genom att använda SSL-programvara (Secure Sockets Layer), som krypterar den information du anger innan den skickas till oss.

Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av kunders personuppgifter. Våra säkerhetsrutiner kan kräva att vi ber dig styrka din identitet innan vi kan lämna ut dina personuppgifter till dig.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal om principerna för databehandling och övervakar dataanvändningen med lämpliga medel.

Allmänna principer för hantering av kunddata :

Behandlingen av personuppgifter måste alltid vara berättigad med hänsyn till Laverteshop.fr. Laverteshop.fr har definierat syftet med insamling, hantering och överlämnande av personuppgifter i följande avsnitt.

Laverteshop.fr behandlar endast de kunduppgifter som är nödvändiga för dess verksamhet, enligt definitionen i det användningsändamål som anges i filbeskrivningen för kundregistret. Vi strävar efter att inte behandla uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade.

Behandlingen av kunduppgifter baseras i allmänhet på en relevant relation, information som erhållits när du använder eller registrerar dig för en tjänst eller ditt samtycke. Vi kan också behandla dina uppgifter av andra skäl, t.ex. på din begäran eller om det krävs enligt lag. Din information kan komma att behandlas inom Laverteshop.fr. Vi uppmanar våra kunder att regelbundet uppdatera sina kontaktuppgifter.

Vi spelar in dina samtal med vår kundtjänst för att verifiera en affärstransaktion, för att svara på dina förfrågningar och för att övervaka och utveckla servicekvaliteten.

Observera att du som Laverteshop.frDu har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har lagrats i våra informationssystem, eller att det inte finns några uppgifter om dig i vårt register. Du kan också vägra att dina uppgifter används i enlighet med relevant lagstiftning. Inspektionen får utföras kostnadsfritt en gång per år. Begäran om datainspektion måste göras med ett undertecknat dokument mellan Laverteshop.fr och dig.

Insamling, lagring, hämtning och behandling av personuppgifter :

Register över uppgifter som samlas in direkt via tjänster från Laverteshop.fr:

Kontaktformulär

 • Insamlade uppgifter: e-post och meddelanden
 • Målsättning: Hantering av kundrelationer
 • Lagring av uppgifter : Registrering i databas
 • Hållbarhet : 5 år
 • Tillgång till data : Kundtjänst på Laverteshop.fr
 • Lagras eller behandlas uppgifterna utanför EU? Nej

Skapa ett kundkonto

 • Insamlade uppgifter: efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, information om och samtycke till direktmarknadsföring, företagets kontaktinformation, företagets namn, information som du tillhandahåller, kundklassificeringsinformation, order-, leverans-, avtals- och faktureringsinformation. Vi lagrar det som kan kopplas till dig.
 • Målsättning: Order / Orderspårning / Adress / Returer / Kreditnotor / Lojalitetshantering
 • Lagring av uppgifter : Registrering i databas
 • Hållbarhet : Kundlivslängd / Kunder som har varit inaktiva i 2 år raderas
 • Tillgång till data : Logistik (delvis, endast uppgifter som rör behandling och leverans av din beställning) / Marknadsavdelning / Kundtjänst
 • Lagras eller behandlas uppgifterna utanför EU? Nej

Automatisk anmälan till vårt nyhetsbrev

 • Insamlade uppgifter: e-post
 • Målsättning: e-postmarknadsföring
 • Lagring av uppgifter : i databasen
 • Hållbarhet : Kundlivslängd / Kunder som har varit inaktiva i 2 år raderas
 • Tillgång till data : marknadsavdelningen vid Laverteshop.fr
 • Lagras eller behandlas uppgifterna utanför EU? Nej

Genom att lägga din beställning och därmed acceptera våra allmänna försäljningsvillkor ger du automatiskt ditt samtycke till att ta emot våra e-postmeddelanden som en del av våra marknadsföringsaktiviteter, så länge dessa ligger i den personuppgiftsansvariges allmänna intresse. Du kan naturligtvis när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelandet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

I enlighet med den franska dataskyddslagen kan du utöva din rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

Register över uppgifter som överförts till underleverantörer via tjänster från Laverteshop.fr:

Postgevär

Nosto

Facebook

 • Information prestataire : https://www.facebook.com/
 • Leverantörsort : Förenta staterna
 • Målsättning: Logga in på ditt kundkonto på webbplatsen via ditt Facebook-konto
 • Lagras eller behandlas uppgifterna utanför EU? Ja
 • Tjänsteleverantörens RGPD-stadga : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics

Google Adwords

La Poste

 • Information prestataire : http://www.laposte.fr
 • Leverantörsort : Farnce
 • Målsättning: Leverans av dina beställningar i Frankrike och Europa
 • Lagras eller behandlas uppgifterna utanför EU? Nej

Skicka och dela data :

Laverteshop.fr får endast lämna ut dina uppgifter till tredje part i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi lämnar uppgifter på begäran till myndigheter, t.ex. polis- och säkerhetsmyndigheter, samt andra myndigheter av de skäl som anges i lagstiftningen.

Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och det är inte vår uppgift att sälja den. Vi delar denna information endast i de fall som beskrivs ovan och för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy med Laverteshop.fr kontroll och som antingen omfattas av denna sekretesspolicy eller tillämpar regler som är minst lika skyddande som de som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi lämna ut dina uppgifter till personuppgiftsbiträden, i vilket fall vi kommer att se till att uppgifternas konfidentialitet upprätthålls, och vi kommer också att ansvara för datahanteringen i detta fall. Om vi behandlar dina uppgifter utanför EU-området kommer vi att skydda dina uppgifter genom att se till att personuppgiftsbiträdet garanterar en lämplig behandling av uppgifterna.

Behandling av identifierings- och lokaliseringsuppgifter kopplade till elektronisk kommunikation :

Laverteshop.fr behandlar alla uppgifter och meddelanden som skapas under kommunikationen som konfidentiella. Vår personal är bunden av tystnadsplikt och får inte använda meddelanden eller annan konfidentiell information. När kommunikation sker via ett nätverk lämnar det alltid ett spår. Dessa nätverksspår kallas identifieringsdata om de kan kopplas till en person. Nätverksspår skapas till exempel när man ringer, skickar e-post och SMS och surfar på Internet, och kan innehålla information om korrespondenterna, anslutningsvägen eller routingen, det dataöverföringsprotokoll som används, händelsen och de terminaler som används eller deras plats.

Laverteshop.fr hanterar kommunikationsidentifiering och platsinformation i enlighet med tillämplig lag i syfte att till exempel implementera och använda tjänster, fakturering och teknisk utveckling och våra marknadsföringsaktiviteter. Uppgifterna kan också användas för fakturering av andra tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt.

Laverteshop.fr kan också hantera identifieringsdata vid missbruk, brott mot datasäkerheten och felreparationer.

I alla ovanstående situationer behandlar vi endast identifierings- och lokaliseringsuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra en viss specifik uppgift.

Användning av platsdata :

En riktig lokaliseringsmetod där en annan person kan spåra var en annan person befinner sig kräver samtycke från den person som ska lokaliseras. Kunder får inte lokaliseras alls om de vägrar geolokaliseringstjänster.

Om vi lämnar platsinformation till leverantörer av platstjänster säkerställer vi på lämpligt sätt att det finns ett samtycke från den person som ska lokaliseras.

Personer som är behöriga att hantera identifierings- och lokaliseringsuppgifter :

Endast specifika personer på Laverteshop.fr vars arbete kräver tillgång till identifierings- och lokaliseringsuppgifter, får behandla dessa uppgifter.

I praktiken beviljas tillstånd endast till personer som utför uppgifter i samband med fakturering, underhåll eller utveckling av kommunikationsnät eller tjänster, förebyggande och utredning av missbruk, kundservice och marknadsföring. Personer som är behöriga att hantera uppgifter får endast göra det i den utsträckning som krävs för att utföra deras individuella uppgifter.

Varaktighet för behandling av identifierings- och lokaliseringsuppgifter och lagring av uppgifter :

Vi behandlar identifierings- och lokaliseringsuppgifter så länge som det är nödvändigt för fakturering, teknisk utveckling, felsökning, marknadsföring, utredning av missbruk eller datasäkerhet. Hantering sker dock endast i den utsträckning som krävs av åtgärderna och utan att otillbörligt äventyra konfidentialiteten i ett meddelande och skyddet av den personliga integriteten.

Vi lagrar nödvändiga faktureringsuppgifter under minst ett år från fakturans förfallodatum och under en period som inte överstiger tre år från fakturans förfallodatum, såvida det inte är nödvändigt att lagra uppgifterna under en längre period. I annat fall lagras uppgifterna i den utsträckning som tillåts och krävs enligt relevant lagstiftning.

Spåra besök i vår onlinebutik:

Vi samlar också in uppgifter om besök på webbplatser. Dessa uppgifter inkluderar IP-adressen och motsvarande DNS-namn, den organisation som registrerade IP-adressen, namnet och adressen på den besökta sidan, tiden då sidan laddades och webbläsartypen.

Observera att IP-adressen är en identifikation som krävs för att Internet ska fungera och som används för att styra meddelanden som överförs via Internet till rätt plats. I allmänhet är IP-adressen inte kopplad till den person som använder datorn, men den kan vara kopplad till den organisation som har registrerat IP-adressen. IP-adressens koppling kan upprättas på begäran av myndigheterna.

Hantering av cookies :

Som kund hos Laverteshop.fr Du kan besöka vår webbplats anonymt. Som de flesta webbplatser använder vi dock cookie-teknik. När du besöker vår webbplats anger cookien ett slumpmässigt nummer för webbläsaren som inte anger dess identitet. Cookies hjälper Laverteshop.fr för att avgöra vilka delar av webbplatserna som är mest populära, vart besökarna går och hur länge de stannar. Uppgifterna används för att implementera och utveckla tjänster och rikta reklam på webbplatserna.

Du kan förhindra att cookien lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I vissa fall kan förhindrandet göra det långsammare eller omöjligt att navigera på sidorna eller webbplatsen.

Datasäkerhet :

Vi säkerställer säkerheten för uppgifterna i våra tjänster genom att använda metoder som står i proportion till hur allvarliga och sofistikerade hoten är och till kostnaden.

Laverteshop.fr ser till att genomföra åtgärder som syftar till att förhindra brott mot datasäkerheten eller eliminera störningar som påverkar datasäkerheten. Dessutom använder vi alla medel för att se till att konfidentiella meddelanden eller skyddet av den personliga integriteten inte äventyras i onödan när vi vidtar ovanstående åtgärder.

Vi informerar om våra tjänsters datasäkerhetsåtgärder och andra datasäkerhetsfrågor via lämpliga kanaler, t.ex. vår webbplats eller kundnyhetsbrev.

För att förhindra brott mot datasäkerheten och eliminera störningar i datasäkerheten kan vi bland annat förhindra mottagandet av elektroniska meddelanden, ta bort virus och annan skadlig programvara från meddelanden och vidta andra jämförbara tekniska åtgärder inom de tillåtna och nödvändiga gränser som anges i relevant lagstiftning. Vi använder fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att hålla meddelanden och identifieringsuppgifter som överförs via kommunikationsnätet hemliga. Dessa åtgärder minskar risken för att dina uppgifter lämnas ut till tredje part och förhindrar missbruk eller annan obehörig åtkomst. Vissa av våra tjänster använder också standardiserade krypteringsmetoder.

Observera att du som användare av Laverteshop.fr Du måste också använda de lämpligaste metoderna för att säkerställa din egen datasäkerhet. Vi uppmanar dig att lagra och använda våra tjänster och dina terminaler med omsorg och att kontrollera användningen av dem, till exempel genom att använda säkra koder och unika lösenord, samt att använda tillräckliga antivirus- och brandväggstjänster och hålla dem och operativsystemet uppdaterade.

Kundkommunikation och direktmarknadsföring:

Laverteshop.fr skickar kundmeddelanden om sina produkter och tjänster till sina kunder.

Laverteshop.fr skickar också direktmarknadsföringsmeddelanden (begreppet berättigat intresse) i elektroniskt format till alla kunder som är registrerade på webbplatsen. Du har rätt att förhindra Laverteshop.fr för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden. Du kan välja bort marknadsföring genom att följa instruktionerna i direktmarknadsföringsmeddelandet (avregistreringslänk), via ditt kundkonto eller genom att kontakta vår kundtjänst.

20% Tillgänglig

Registrera dig för att få din exklusiva rabatt, och håll dig uppdaterad om våra senaste produkter och erbjudanden!

Vi skickar inte skräppost! Läs vår integritetspolicy för mer information.

Önskat språk: