CBD en cosmetische producten: We maken de balans op

CBD en cosmetica

De positie van CBD-producten op de EU-markt is niet altijd duidelijk geweest en veranderingen in de wetgeving hebben consumenten in verwarring gebracht. De wetgeving is nu echter verduidelijkt en het gebruik van CBD in cosmetica is legaal in de Europese Unie.

De rol van CBD vóór de veranderingen

Veel cannabisondernemers in Europa hebben hun producten op de markt gebracht als voedingsmiddelen. De Novel Foods Regulation van de Europese Unie heeft lang de rol van CBD in Europa gedefinieerd.

Een nieuw voedingsmiddel is een voor menselijke consumptie bestemd product waarvoor geen significante documentatie bestaat waaruit blijkt dat het vóór 1997 op grote schaal werd gebruikt op het grondgebied van de EU-lidstaten.

CBD-producten vielen niet onder deze verordening tot 2018, toen werd besloten om de verordening te hervormen. Als gevolg daarvan concludeerde de bijgewerkte Novel Foods Regulation dat er onvoldoende documentatie was over het gebruik van Cannabis Sativa L. als voedingsstof. Ook de bloemen en bladeren van de hennepplant werden niet specifiek genoemd in de herziene verordening.

Europese Vereniging voor Industriële Hennep

EIHA, de European Industrial Hemp Association, is een internationale organisatie die de belangen van industriële cannabisondernemers in Europa wil behartigen. De EIHA heeft de Europese Unie voorgesteld CBD toe te voegen aan de Europese CosIng cosmeticadatabase. Het voorstel omvatte het opheffen van de beperkingen voor Cannabis Sativa L. en het toevoegen van drie nieuwe INCI-namen (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) aan de lijst. De voorgestelde namen waren Cannabis Sativa bladextract, Cannabis Sativa blad/stengelextract en Cannabis Sativa wortelextract. EIHA heeft zijn voorstel eind 2019 ingediend.

De zaak Kanavape

De kwestie die een grote invloed heeft gehad op de positie van de CBD is de zaak waar je waarschijnlijk over gehoord hebt, de Kanavape-affaire. Twee directeuren van een Frans bedrijf werden aangeklaagd voor het importeren en verhandelen van CBD olie voor gebruik in elektronische sigaretten. De CBD olie werd geproduceerd uit hennepplanten die legaal zijn in Tsjechië. De olie werd gewonnen uit de volledige biomassa van de plant, die ook de bladeren en bloemen van de cannabisplant bevatte.

De aanklacht was gebaseerd op de Franse wet, volgens welke alleen producten gemaakt van hennepvezels en -zaden legaal zijn. De veroordeelden gingen in beroep bij een andere rechtbank, die specifiek de opdracht kreeg om te onderzoeken of er in deze zaak sprake was van een conflict tussen de nationale wetgeving en de EU-wetgeving. Het Europese Hof van Justitie werd gevraagd een prejudiciële beslissing over de zaak te nemen.

Arrest C-663/18 stelt dat het EU-recht, en in het bijzonder de regels inzake het vrije verkeer van goederen tussen EU-lidstaten (met inbegrip van Noorwegen en Zwitserland), in de weg staan aan een dergelijke nationale wetgeving.

Het Hof merkt op dat de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie (artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) van toepassing zijn omdat de CBD in kwestie niet kan worden beschouwd als een "drug", aangezien CBD geen psychotrope effecten lijkt te hebben of andere schadelijke effecten op de menselijke gezondheid lijkt te veroorzaken.

Het Hof van Justitie oordeelde vervolgens dat de bepalingen met betrekking tot het vrije verkeer van goederen in strijd waren met het lokale recht. Het verbod op het in de handel brengen van CBD is een maatregel die verboden is door artikel 34 VWEU, dat een gelijkwaardig effect heeft op kwantitatieve invoerbeperkingen.

De bescherming van de volksgezondheid en de beoordeling van de maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn zaken voor de nationale rechter, maar het is aan de nationale rechter om de beschikbare wetenschappelijke informatie te beoordelen om zich ervan te vergewissen dat het vermeende reële risico voor de volksgezondheid niet uitsluitend is gebaseerd op hypothetische overwegingen.

Het besluit om het in de handel brengen van CBD te verbieden, waardoor de handel in producten die in andere lidstaten legaal geproduceerd en in de handel gebracht worden, aanzienlijk beperkt wordt, zou alleen mogelijk zijn als het risico voor de volksgezondheid voldoende bewezen zou zijn.

CBD gelegaliseerd in cosmetica

Het EIHA-voorstel en de uitspraak in zaak C-663/18 hebben de rol van CBD in de wetgeving een stuk duidelijker gemaakt toen de EU besloot om het gebruik ervan in cosmetica vanaf februari 2021 in al haar lidstaten te legaliseren.

CBD is in de CosIng database te vinden onder de naam Cannabidiol - Afgeleid van cannabis extract, tinctuur of hars. CBD-producten, zoals CBD-olie, kunnen legaal op de markt worden gebracht met de volgende eigenschappen: antioxidant, antioxidant, huidbescherming en huidverzorging.

Je kunt nu verschillende soorten CBD cosmetica vinden: dag- en nachtcrèmes, massageoliën, serums, antiverouderingscrèmes, zepen en deodorants.

Raadpleeg je arts voor het beste gebruik van CBD.

 

Laat een reactie achter