CBD ja kosmeettiset tuotteet: teemme inventaarion

CBD ja kosmetiikka

CBD-tuotteiden asema EU:n markkinoilla ei ole aina ollut selkeä, ja lainsäädännön muutokset ovat hämmentäneet kuluttajia. Lainsäädäntöä on nyt kuitenkin selkeytetty, ja CBD:n käyttö kosmetiikassa on laillista Euroopan unionissa.

CBD:n rooli ennen muutoksia

Monet eurooppalaiset kannabisyrittäjät ovat markkinoineet tuotteitaan elintarvikkeina. Euroopan unionin uuselintarvikeasetus on jo pitkään määritellyt CBD:n roolin Euroopassa.

Uuselintarvike on ihmisravinnoksi tarkoitettu tuote, josta ei ole olemassa merkittäviä asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että sitä on käytetty laajalti EU:n jäsenvaltioiden alueella ennen vuotta 1997.

CBD-tuotteet eivät kuuluneet tämän asetuksen soveltamisalaan ennen vuotta 2018, jolloin asetusta päätettiin uudistaa. Tämän seurauksena päivitetyssä uuselintarvikeasetuksessa todettiin, että Cannabis Sativa L.:n käytöstä ravintoaineena ei ollut riittävästi asiakirjoja. Uudistetussa asetuksessa ei myöskään erikseen mainittu hamppukasvin kukkia ja lehtiä.

Euroopan teollisuushamppuyhdistys

EIHA, Euroopan teollisuushamppuyhdistys, on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään teollisen kannabiksen yrittäjien etuja Euroopassa. EIHA ehdotti Euroopan unionille CBD:n lisäämistä eurooppalaiseen kosmetiikkatietokantaan. Ehdotukseen sisältyi Cannabis Sativa L:ää koskevien rajoitusten poistaminen ja kolmen uuden INCI-nimen (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) lisääminen luetteloon. Ehdotetut lisättävät nimet olivat Cannabis Sativa Leaf Extract, Cannabis Sativa Leaf/Stem Extract ja Cannabis Sativa Root Extract. EIHA toimitti ehdotuksensa vuoden 2019 lopussa.

Kanavape-tapaus

CBD:n kantaan on vaikuttanut merkittävästi Kanavape-tapaus, josta olette luultavasti kuulleet. Kaksi ranskalaisen yrityksen johtajaa sai syytteen CBD-öljyn maahantuonnista ja markkinoinnista sähkösavukkeissa käytettäväksi. CBD-öljy oli tuotettu Tšekissä laillisista hamppukasveista. Öljy uutettiin koko kasvibiomassasta, joka sisälsi myös kannabiskasvin lehdet ja kukat.

Syyte perustui Ranskan lakiin, jonka mukaan ainoastaan hamppukuidusta ja - siemenistä valmistetut tuotteet ovat laillisia. Tuomitut henkilöt valittivat asiasta toiseen tuomioistuimeen, jonka tehtävänä oli tutkia, oliko asiassa ristiriita kansallisen ja EU:n lainsäädännön välillä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta pyydettiin ennakkoratkaisua asiassa.

Tuomiossa C-663/18 todetaan, että EU:n lainsäädäntö ja erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioiden (mukaan lukien Norja ja Sveitsi) välillä koskevat säännöt ovat tällaisen kansallisen lainsäädännön vastaisia.

Tuomioistuin toteaa, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevia määräyksiä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 artikla) sovelletaan, koska kyseessä olevaa CBD:tä ei voida pitää "huumausaineena", koska CBD:llä ei näytä olevan psykotrooppisia vaikutuksia eikä se näytä aiheuttavan muita haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Tuomioistuin totesi tämän jälkeen, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset olivat paikallisen lainsäädännön vastaisia. CBD:n markkinointikielto on SEUT 34 artiklassa kielletty toimenpide, jolla on vastaava vaikutus kuin tuonnin määrällisillä rajoituksilla.

Kansanterveyden suojelu ja sen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden arviointi kuuluvat kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan, mutta kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida käytettävissä olevat tieteelliset tiedot varmistaakseen, että väitetty todellinen kansanterveydelle aiheutuva vaara ei perustu pelkästään hypoteettisiin näkökohtiin.

Päätös kieltää CBD:n markkinointi, joka rajoittaa huomattavasti muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettujen ja kaupan pidettyjen tuotteiden kauppaa, olisi mahdollinen vain, jos kansanterveydelle aiheutuva riski näytettäisiin riittävän perustelluksi.

CBD laillistetaan kosmetiikassa

EIHA:n ehdotus ja asiassa C-663/18 annettu tuomio selkeyttivät pitkälle CBD:n asemaa lainsäädännössä, kun EU päätti laillistaa sen käytön kosmetiikassa kaikissa jäsenvaltioissa helmikuusta 2021 alkaen.

CBD löytyy CosIng-tietokannasta nimellä Cannabidiol - Derived from cannabis extract, tincture or resin. CBD-tuotteita, kuten CBD-öljyä, voidaan laillisesti markkinoida seuraavilla ominaisuuksilla: antioksidantti, talineritys, ihonsuoja ja ihonhoito.

CBD-kosmetiikkaa on nykyään monenlaista: päivä- ja yövoiteita, hierontaöljyjä, seerumeita, anti-ageing-voiteet, saippuat ja deodorantit.

Ota yhteyttä lääkäriisi, jotta voit käyttää CBD:täsi parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Jätä vastaus